Pro Tools Spotlight: Teezio

Engineer, arranger, mixer, Teezio (Chris Brown, Lil Nas X, Polo G) answers the question "Why Pro Tools?"

Pro Tools Spotlight: Teezio